Καταγγελίες

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
Οι καταγγελίες που γίνονται στο σωματείο μας σε καμία περίπτωση δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν εκείνες που πρέπει να γίνονται απ’ ευθείας στις αρχές. 

Καταγγελία