27 Φεβ

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2021

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα «Η Κοίτη» ανακοινώνει την διεξαγωγή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στην οποία, σύμφωνα με το καταστατικό, έχουν δικαίωμα να παρευρεθούν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη του σωματείου.

Η ΓΣ θα γίνει την Κυριακή 14 Μαρτίου 2021, ώρα 18:30 (απόγευμα), διαδικτυακά στην εφαρμογή Messenger. Σε περίπτωση μη απαρτίας η ΓΣ θα επαναληφθεί την Κυριακή 21 Μαρτίου 2021 την ίδια ώρα και με τον ίδιο τρόπο.

Δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις της ΓΣ έχουν τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Τα μέλη μπορούν να ανανεώσουν την συνδρομή τους για την συμμετοχή τους στην ΓΣ της 14/03/2021 έως και την Παρασκευή 12/03/2021 ώστε να τους παρασχεθεί δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικτυακή διαδικασία. Επίσης θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή Messenger.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – μόνο θέμα:

  • Παράταση θητείας ΔΣ έως την 31/07/2021 λόγω δυσχέρειας πραγματοποιήσεως τακτικής ΓΣ απολογισμού θητείας ΔΣ και αρχαιρεσιών εκλογής νέου ΔΣ με φυσική παρουσία των μελών του Σωματείου.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ΓΣ έχουν τα ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη.

Η ΓΣ είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της είναι υποχρέωση των μελών ώστε να εκφράζεται δημοκρατικά η γνώμη της πλειοψηφίας.

Για το ΔΣ – η Πρόεδρος Γκέλυ Βασιλειάδου ( 27/02/2021 )