21 Σεπ

Απομακρύνθηκαν τελικά τα εγκαταλελειμμένα του Άνω Σουλίου

Παρουσία Ειρηνοδίκη και Αστυνομίας απομακρύνθηκαν την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου όσα από τα 14 σκυλιά είχαν απομείνει σε εγκαταλελειμμένη κατοικία στο Άνω Σούλι. Για την απομάκρυνσή τους είχε εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία από το 2016 ενώ η επιχείρηση αναβαλλόταν συνεχώς λόγω έλλειψης ενδιαιτήματος κατάλληλου να τα φιλοξενήσει.

Τελικά το θέμα ανέλαβε προσωπικά η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνα κα. Ελευθερία Χατζηγαβριήλ και τα ζώα αφαιρέθηκαν από την εγκαταλελειμμένη οικία. Η επιχείρηση έγινε σε συνεργασία με την ιδιωτική κλινική με την οποία ο Δήμος Μαραθώνα έχει προσάψει σύμβαση έργου για την διαχείριση των αδέσποτων για το έτος 2017 (ο Δήμος Μαραθώνα δεν διαθέτει ακόμα δημοτικό κτηνιατρείο). Η κλινική διαθέτει αδειοδοτημένο ενδιαίτημα για προσωρινή φιλοξενία των ζώων.

Τα 6 ενήλικα σκυλιά θα στειρωθούν, θα αποπαρασιτωθούν και θα λάβουν την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα, μέχρι να εκδοθεί τελική εισαγγελική παραγγελία που να επιτρέπει την υιοθεσία τους από νέες οικογένειες.