13 Σεπ

Απάντηση Δασαρχείου για απαγόρευση κυνηγιού στον Δήμο Μαραθώνα

Ακολουθεί η απάντηση του Δασαρχείου Καπανδριτίου στην αίτησή μας για απαγόρευση του κυνηγιού σε περιοχές του Δήμου Μαραθώνα λόγω της φωτιάς στον γείτονα Δήμου Ωρωπού τον περασμένο Αύγουστο.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας, σας πληροφορούμε ότι από την Υπηρεσία μας έχει εκδοθεί η Δ.Α.Δ.1/3017/11-8-2017 Αστυνομική Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας η οποία έχει αναρτηθεί στο Διαδίκτυο με ΑΔΑ: 7ΙΣ0ΟΡ1Κ-ΜΕΗ. Στην παράγραφο Γ.1.7. αυτής αναφέρεται ότι απαγορεύεεται το κυνήγι στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν οι σχετικές Αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγιού.

Η Υπηρεσία μας μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στις περιοχές Καλάμου, Βαρνάβα, Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου Δήμων Ωρωπού και Μαραθώνα Αττικής θα εισηγηθεί για την έκδοση νέας Δ.Α.Δ. παράλληλα με την έκδοση της Απόφασης κήρυξης των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων.

Ο Δασάρχης
Ιωάννης Ζιαζιάρης

12-9-2017

Το σχετικό έγγραφο σε PDF.