02 Ιούν

Σίτιση αδέσποτων ζώων Δήμου Μαραθώνα

Την παρακάτω επιστολή στείλαμε στον Δήμαρχο Μαραθώνα κ. Ηλία Ψηνάκη την Παρασκευή 2/6/2017 με θέμα την σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τον Δήμο όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Παρακολουθώντας το έργο σας και βλέποντας την ευαισθησία σας για το καλό του Δήμου μας, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε και για την εξασφάλιση τροφής προκειμένου να σιτίζονται τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Μαραθώνα σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία Ν.4235/14 αρθ. 46 παρ. 6 περ. ε’: «Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, οι ∆ήμοι, οι οποίοι μάλιστα δύνανται να δημιουργήσουν και σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις.»

Σαν φιλοζωικό σωματείο εθελοντών, εδώ και τρία χρόνια, προσπαθούμε όσο μας επιτρέπουν τα έσοδά μας από τις συνδρομές  μελών, δωρεές κλπ να καλύψουμε τις ανάγκες σίτισης ενηλίκων σκύλων και κουταβιών που ως αδέσποτα ανήκουν στον Δήμο.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 2202/75660 αρθ. 2 παρ. 3: «Η χρηματοδότηση για το κόστος σίτισης των ζώων ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 50% των δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει οι φορείς για το σκοπό αυτό.»

Ευελπιστούμε ότι θα βρείτε τον τρόπο για την συνεχή εξασφάλιση και διανομή τροφής για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς είτε αυτά φιλοξενούνται σε χώρους εθελοντών είτε φροντίζονται σε γειτονιές από φιλόζωους συμπολίτες μας.

Είμαστε διαθέσιμοι για την μεταξύ μας συνεργασία.